Captura de pantalla 2015-05-05 a la(s) 18.45.07

Segons la llei 36/2014 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 es procedeix a modificar per a l’exercici 2015 l’interès legal i de demora.

De conformitat amb el que es disposa en l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d’interès legal dels diners, aquest queda establert en el 3,50% fins al 31 de desembre de l’any 2015.

Durant el mateix període, l’interès de demora al fet que es refereix a l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà del 4,375%.

Durant el mateix període, l’interès de demora al fet que es refereix l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, serà el 4,375 per cent.

Descobreix més novetats de la Reforma Fiscal 2015

[quoteac] Si tens qualsevol dubte sobre els interessos legals i de demora de l’exercici 2015 fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria fiscal. [/quoteac]

*imatge per: Flickr – Images money