NOVETATS

Pel què fa a l’IVA, els percentatges a partir de l’1 de juliol de 2010 seran del 8% (abans 7%) i 18% (abans 16%), restant intacte el corresponent al 4%. Aquest darrer tipus és el que s’aplica als aliments, llibres, diaris, revistes, medicines, pròtesis, venda i reparació de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, implants i habitatges de protecció oficial.

Oscar Masó