Totes les pensions contributives de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i favor de familiars es revaloritzen anualment segons la variació interanual de l’Índex de Preus de Consum (IPC). És la col·loquialment coneguda com a «pujada de les pensions» de final d’any.

L’any passat es va produir un fet paradoxal en els darrers temps, les pensions contributives es van revaloritzar un 8,5%,. Aquest any no s’espera una pujada semblant, però les previsions de Funcas auguren un increment del 4,7% el 2024 , i aquesta és una dada provisional calculada segons la variació de l’IPC des de desembre de 2022 fins a agost de 2023. Quedarà per tant conèixer l’IPC de setembre, octubre i novembre.

Quant pujaran les pensions contributives el 2024?

La revalorització calculada segons la pàgina web de Funcas és del 4,7% el 2024, si bé falta conèixer les dades de l’IPC fins al 30 de novembre per calcular el percentatge exacte.

Aquest increment s’aplica sobre la quantia bruta, de manera que una pensió de 1.200 euros bruts, s’incrementaria en 56,4 euros i per tant, passaria a ser una pensió de 1.256,4 euros bruts.

Aquesta pujada inclou també el complement per a la bretxa de gènere que es cobra per cada fill, i que actualment, el 2023, està situat en 30,40 euros mensuals. En cas de complir-se la previsió d’IPC, s’incrementaria fins a 31,82 euros per cada fill.

Aquesta circumstància obre la porta a que moltes persones, igual que va passar l’any passat, a que aquelles que la seva data de jubilació ordinària sigui als voltants del 2024 valorin la possibilitat d’anticipar la seva jubilació abans d’acabar l’any 2023 i aprofitar aquesta revalorització prevista del 4,7 i compensar la penalització per anticipar la seva pensió.

Per exemple, si volem anticipar la nostra jubilació al mes de desembre d’aquest any, tindrem un reducció entre un 5,5% i un 2,81% -depenent del temps cotitzat i de la data de jubilació ordinària el 2024- és a dir un percentatge que quedaria compensat amb l’increment de les pensions que es preveu pugui ser del 4,7 %, a falta de conèixer les previsions de setembre a novembre.

En definitiva, la pujada prevista per al gener de les pensions contributives compensaria en molts casos la retallada per l’aplicació dels coeficients reductors en la jubilació anticipada. D’aquesta manera, aquestes persones que hagin pres aquesta decisió podran gaudir de la seva merescuda jubilació uns mesos abans de la seva edat ordinària, sense perdre poder adquisitiu.

INCREMENT PENSIONS MÍNIMES I MÀXIMES 2024

Les pensions mínimes i màximes no segueixen aquesta norma d’aplicar estrictament l’IPC interanual.

Pensió mínima. Les pensions contributives han de pujar almenys, l’IPC més un percentatge addicional equivalent al 20% de la bretxa existent entre la pensió mínima i el llindar de pobresa per a una llar unifamiliar multiplicada per 1,5%. (aquest llindar l’ha d’actualitzar l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ja que a data d’aquest, l’última dada que se’n té és del 2021. Per tant aquesta dada encara està desfasada).

Pensió màxima  La pensió màxima , que actualment està xifrada en 3.058,81 euros bruts per 14 pagues (42.823,34 €), també experimenta una revaloració segons l’IPC. Arran de la reforma de les pensions publicada el març del 2023, la pensió màxima s’incrementarà també un percentatge addicional del 0,115%.

De manera que la pensió màxima actual de 3.058,81 euros, si es compleixen els pronòstics de Funcas, pujarà a la xifra de 3.206,25 euros . No obstant això, les pensions per jubilació anticipada voluntària i jubilació anticipada involuntària tenen altres normes diferents amb relació a les màximes.