L’ordre HAC/56/2024, de 25 de gener preveu que la presentació de l’Impost sobre la Renda de No Residents corresponent als arrendaments d’immobles es pugui presentar amb caràcter anual. Fins ara aquesta opció no era possible, i cada trimestre existia obligació de presentar la declaració dels rendiments obtinguts per part dels no residents.Aquesta opció ja serà vàlida per els rendiments obtinguts durant el 2024.

El nou redactat disposa:

 

Accés a la norma