pddina2El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha reconegut per primera vegada en una sentència el dret dels ciutadans a exigir als buscadors d’internet que esborrin de la seva llista de resultats dades privades que els afectin d’una manera directa. D’aquesta manera el  TJUE defensa el ‘dret a l’oblit’ a la xarxa i posa de manifest que els buscadors són els responsables dels resultats que ofereixen als internautes.

La justícia europea s’ha pronunciat sobre el cas concret d’un particular que va acudir als tribunals per obligar a Google a retirar dels seus resultats una notícia que revelava que havia sofert un em embargament immobiliari. Qualsevol persona que posés el nom d’aquest al cercador accedia automàticament a la pàgina de l’embarg. El cercador es va negar a eliminar aquest resultat al·legant que la informació era veraç.

El Tribunal de Justícia europeu dóna la raó al ciutadà i reconeix per primera vegada el prinicpi del dret a l’oblit (dret a que una informació s’oblidi després d’un cert temps).

A partir d’ara els bucadors hauran de retirar enllaços a informacions publicades en el passat si es comprova que perjudiquen un ciutadà o que ja no són pertinents. No obstant això, es deixa la porta oberta a que els cercadors puguin mantenir els resultats dels particulars sempre que considerin que el dret de la informació ha de prevaldre per sobre el dret de l’oblit. Ara bé, si els cercadors no accedeixen a eliminar-ho, el ciutadà podrà acudir a les autoritats competents per aconseguir que s’eliminin els enllaços de la llista de resultats indexats.

Entrada publicada a: codinaadvocats.com