La campanya de renda de 2009 ve acompanyada de novetats pel què fa a l’import de les ajudes per a incentivar l’adquisició de vehicles: el famós Plan200E.Doncs bé, en principi aquestes ajudes com moltes altres rebudes de l’estat, comunitats autònomes i d’altres organismes, s’han de declarar a la renda i pagar l’impost corresponent per la seva percepció. El què passa és que aquestes, com passa amb les ajudes pel lloguer, no només afecten a la quota a ingressar, sinó que també obliguen a fer la declaració de renda sense possibilitat de confirmar l’esborrany.

En un anterior article informàvem que no era obligatori fer la declaració de renda per part d’aquells contribuents que obtinguessin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (ajudes), amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals …

Doncs bé, com que les ajudes del Plan2000E són normalment de 1.000,00€ i no estan sotmeses a retenció, només que obtinguem un cèntim d’alguna de les altres fonts de renda (percepcions del treball, interessos de comptes bancaris, dividends…), tindrem obligació de presentar la declaració de renda.

Això vol dir que no podem confirmar l’esborrany, doncs aquesta opció només està prevista per aquells guanys patrimonials (incloses les ajudes) sotmeses a retenció o subvencions per a l’adquisició de l’habitatge, entre d’altres fonts de renda.

Pel què fa al Plan2000E, és el nostre criteri que només s’haurien de declarar els diners obtinguts de l’Estat o Comunitat Autònoma respectiva, entenent que la resta d’import (els 1.000,00 a càrrec del fabricant) són un descompte del preu de venda del vehicle, i com a tal no hauria de tributar. 

En fi, que si es reben ajudes per lloguer d’habitatge, per adquisició de vehicle o d’altres similars, no oblideu que l’Agència Tributària està interessada en rebre la part que li correspon. Aquella dita “Santa Rita Rita Rita… lo que se da no se quita” ja veieu que no sempre s’aplica. 

Només una resolució de la Direcció General de Tributs de darrera hora podria modificar aquest criteri, però el cert és que respecte altres ajudes, això no ha passat.

Més Informació |Consulta V0389-08

Oscar Masó