S’ha admès a tràmit per part del Tribunal Constitucional una qüestió d’inconstitucionalitat que planteja la possible inconstitucionalitat d’un dels articles de la llei de l’IRPF, concretament el que no permet actualitzar el valor d’adquisició dels immobles aplicant coeficients (com sí es permetia abans) per calcular el guany patrimonial dels immobles.

Aquesta actualització dels valors d’adquisició (que permetia minorar el cost fiscal de la transmissió) va ser eliminada a data 01/01/2015 i podria atemptar el principi de capacitat econòmica.