Sembla que tenien raó quan a  la sessió informativa de l’impost feta a Girona ahir (8 d’octubre 2012) varen informar que l’IEET seria un impost viu. Resultarà que a més de viu és adolescent… perquè tants de canvis?

Segons les darreres declaracions fetes públiques per el portaveu del Govern Francesc Homs, els imports que preveu la “taxa” són amb l’IVA ja inclòs, un aclariment del govern que arriba després que des del sector arribessin queixes per la possibilitat que l’IVA s’hagués de sumar a l’import de la taxa.

Segons aquesta manifestació, la configuració final de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics i l’Impost sobre el Valor Afegit hauria de ser la que segueix, d’acord amb la següent taula: