Avui, 28 de juny de 2022 s’ha publicat al BOE el Reial Decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, per actualitzar-ne la regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms.

En aquest sentit, les reformes efectuades per aquest Reial decret s’emmarquen en la implantació gradual d’un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels seus ingressos reals.

L’objectiu és facilitar l’establiment d’un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional.

De la lectura de la norma no es desprèn que la quantia corresponent al rendiment que s’hagi de comunicar sigui la nova base de cotització, però tot fa pensar que aquest és l’objectiu final.

La seva entrada en vigor es preveu per el proper 2 de gener de 2023.

En els propers dies veurem com va evolucionant la implantació d’aquesta normativa.

Adjuntem accés a la normativa: NORMATIVA