El supòsit concret parteix de l’adjudicació de l’habitatge habitual i plaça d’aparcament a un dels cònjuges per valor de 150.125€, quedant-se l’altre amb immobles per valor de 110.125€. L’excés de 40.000€ no va ser compensat.

La sentència del TS 963/2020 de 12 de juliol de 2020 descarta el caràcter de donació d’un excés d’adjudicació de l’habitatge habitual (quan no hi ha hagut compensació econòmica) en un procediment de divorci, donada la manca d’animus donandi i l’absència d’un acte unilateral de voluntat de donar.

Aquest ànim no pot estar present en un conveni que, per la seva pròpia essència, és bilateral i convenient entre els cònjuges que dissolen el matrimoni i, amb ell, el patrimoni comú.

No existeix donació i tampoc subjecció a l’Impost sobre transmissions patrimonials d’acord amb l’article 32 del reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials.

Veure AQUÍ