Després que Europa reconegués les clàusules sòl com a abusives, el govern Espanyol ha obligat a les entitats de crèdit a implementar un procediment de reclamació extrajudicial per a facilitar la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pel consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o de crèdits amb hipoteca immobiliària.

Els passos a realitzar per recuperar els diners són els següents:

  • Presentar la reclamació:

El client podrà presentar davant la mateixa entitat bancària una reclamació escrita que haurà de ser resolta en un el termini màxim de tres mesos.

  • Recepció del càlcul:

En el cas que la reclamació sigui acceptada, l’entitat haurà de presentar al consumidor el càlcul de les quantitats satisfetes de més pel consumidor, amb la incorporació dels interessos meritats.

  • Acceptació o no del càlcul

Posteriorment, el consumidor haurà de manifestar si accepta el càlcul efectuat per l’entitat o no. Si és acceptada, el banc li haurà de retornar els diners en efectiu. El banc també podrà oferir al client altres mesures compensatòries, com ara, amortització d’hipoteca o bé la contractació d’altres productes. En aquest cas, el consumidor tindria quinze dies per a valorar la proposta.

En el cas que la reclamació fos denegada per l’entitat bancària, aquesta haurà de motivar la seva decisió explicant-ne els motius. En aquest cas caldria estudiar el cas per veure com es pot resoldre.

Tot i que el sistema està pensat perquè el procediment el puguin realitzar els afectats de manera individual amb l’entitat bancària -de fet, la llei obliga a les entitats bancàries a tenir informació disponible pels possibles demandants, així com departaments específics per resoldre aquestes situacions, entre d’altres mesures de transparència, etc-, el cert és que si no es té un coneixement profund del procés d’amortització i altres elements que afecten al valor de la hipoteca és fàcil que per desconeixement l’afectat acabi pactant una devolució menor del que en realitat li pertocaria.

Per això recomanem deixar-se assessorar per personal preparat per aquest tipus de situacions.

[quoteac]Si teniu algun dubte sobre com gestionar la devolució de les quanties de les clàusules sòl, podeu contactar amb els nostres professionals del servei Jurídic i Fiscal.[/quoteac]