Malgrat que les nostres empreses han avançat en el compliment de les normes laborals i fiscals, encara es manté un alt índex d’economia submergida. En relació a percentatges coneguts de la resta d’Europa, aquests nivells són força superiors a la mitjana de la CEE. Les dades no poden ser pitjors, segons els últims informes rebuts per l’Agència Tributaria aquests superen el llindar del 22 % del PIB.

Es tracta d’un fenomen complex on intervenen actituds amb afany de disminuir les despeses laborals incorrent en la ilegalitat. “El cumplimiento de la normativa en materia de contratación siempre ha estado bastante relajada en España”, va manifestar el Sr. Toxo en una entrevista a TVE. La situació de crisi actual ha accentuat aquesta realitat i ha obligat a reobrir el debat sobre l’economia fraudulenta. Des de l’administració ja fa temps que es treballa per a lluitar contra el frau en el món laboral.

En aquest sentit el govern vol impulsar un pla d’aflorament de l’ocupació no declarada. Les línies d’actuació que es volen incorporar fan necessària la participació dels interlocutors socials. El Pla Integral de Prevenció i correcció del frau fiscal, laboral i a la Seguretat Social aprovat pel Consell de Ministres en març de 2010, ja contemplava aquesta prioritat de consensuar amb els agents socials aquests objectius.

Com a finalitat principal, el secretari general de Comissions Obreres s’ha mostrat a favor de donar un període de gràcia a les companyies per a que declarin de manera voluntària els llocs de treball no registrats -¿.!!!.?.

Des d’aquesta perspectiva, el titular de treball, Valeriano Gómez, ha advertit de la dificultat d’acontentar la proposta dels sindicats d’incloure mesures d’amnistia per a aquest col·lectiu, però si la de facilitar durant un any i mig per pagar les quotes a la Seguretat Social d’aquests treballadors, i la de reduir les garanties per al seu ajornament.

No és fàcil acabar amb aquesta situació que provoca indubtable competència desleial sobre les companyies que compleixen amb les seves obligacions, com tampoc és fàcil utilitzar una estratègia on quedin impunes aquelles que no han jugat net en el decurs de les seves obligacions socials i fiscals i han privat als treballadors de drets bàsics com és l’atur, les prestacions socials i les seves futures pensions.

En un moment com l’actual cal promoure el procés de crear empreses i fomentar l’ocupació en l’economia social, i tant mateix es fa del tot necessari un canvi d’actitud en referència a aquest fenomen, per poder mantenir els recursos públics.

Més informació: Article a Cinco días

Rafel Garcia