Com que la darrera reforma laboral va reduir, en cas d’acomiadament improcedent, la indemnització de 45 dies per any treballat a 33 dies per any treballat; en el meu cas que vaig començar a treballar en l’actual empresa l’any 2007, si m’acomiadessin improcedentment m’indemnitzarien amb 33 dies per any treballat?

No, si l’acomiadament fos declarat improcedent, la indemnització que li correspondria seria de 45 dies per any treballat comptat des del dia que va començar a treballar l’any 2007 fins el dia 11 de febrer de 2012 i, de 33 dies per any treballat des del dia 12 de febrer de 2012 (data d’entrada en vigor de la Llei 3/2012) fins el dia en que li sigui notificada la sentència.