En la circular anterior vam avançar unes mesures inicials del govern en resposta a la crisi del COVID-19.

 

En aquesta entrada ampliem la informació amb noves mesures. A continuació trobareu els enllaços per accedir als documents PDF de les circulars:

Primera mesura

Segona mesura

Tercera mesura

Quarta mesura

Cinquena mesura

 

Atentament,

l’Assessoria Codina.