Cada setmana, a diferents diaris i mitjans, es fan ressò de possibles canvis en les quotes que hauran de pagar els treballadors que es troben enquadrats en el règim especial de treballadors autònoms. Aquesta situació s´acostuma a repetir cada final d’any.

Tenim no obstant això, una particularitat: cada notícia afegeix, desmenteix, reformula o com es vulgui dir la notícia llegida precedentment de manera notable.

Atesa aquesta variabilitat informativa cal recomanar no prendre com a ferma cap notícia fins que es publiqui de manera definitiva al diari oficial corresponent i esdevingui en dret.

Trobarem teories variades però les més recurrents són les següents:
1. S’augmentarà un import fix anual aproximat de 63 euros.

2. S’incrementarà el tipus actual de cotització del 28,30% al 30% (segons aquesta teoria s´assoliria un tipus del 31% per l’any 2022);

3. Es cotitzarà en funció dels ingressos reals i deixar d´aplicar bases de cotització fixes.

4. Es generalitzarà la implantació de “tarifes planes reduïdes” en funció d’antiguitats i volums de facturació.

Quina associació d’autònoms (ATA, UPTA ó UATAE) sabrà condicionar millor la decisió del Ministeri de Treball?

Una variable es repeteix: s’acabarà produint un increment de les quotes. El sistema de la seguretat social necessita ingressos i cada reforma sociolaboral no oblida mai aquesta realitat.

Malgrat tot, prudència i fe en què les mesures implementades siguin prou aclaridores perquè no generin dubtes interpretatius davant l’administració.