La resolució del TEAC de 24/10/2022, en unificació de criteri, estableix que és d’aplicació la reducció del 40% a les prestacions percebudes dels plans de pensions tant l’exercici de la contingència, com els dos següents. No és necessari per tant, a criteri del Tribunal, que el cobrament es faci en un sol exercici.

El cas correspon a una contribuent que va aplicar la reducció del 40% l’any 2016 per un pla de pensions de WINTERTHUR I i l’any 2017 per un altre pla de pensions de CAIXABANK.

Criteri:

unnamed (1)