Un fenomen gairebé quotidià és malauradament el del robatori de fil de coure. El coure és un metall que s’usa principalment en cables i connexions elèctriques i que, juntament amb altres metalls no preciosos com l’estany, està tenint unes pujades de preu enormes gaudint del que els experts anomenen un super-cicle.

A l’any 2009 se’n van produir uns 18’4 milions de tones i el preu actual és de 8.345 $ per tona. Goldman Sachs ha pronosticat que el preu arribarà a 11.000 $ l’any que ve. Els principals consumidors en son la Xina, els Estats Units, Alemanya i Japó. Xina representava el 10% del consum l’any 1995 i ara en representa el 40%. El creixement econòmic de la Xina i les inversions que tenen previstes en infraestructures son suficients per explicar aquest creixement de preus, aquest boom.

A més, per la banda del subministrament, que ve de Xile, Estats Units, Perú i Austràlia, no és gens fàcil arribar a satisfer-ne la demanda. Aquests darrers temps molts fabricants han optat, on han pogut, per substituir el coure per altres materials. També s’ha reciclat molt de coure de les deixalleries però en queda poca disponibilitat.

En resum, que tot fa pensar que el boom del coure continuarà. Esperem, però, que no el boom dels robatoris de fil.

Agustí Codina

Advocat i Soci d’Assessoria Codina