salari minim interprofessional

Després d’haver estat congelat l’any 2014, el Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha pujat un 0,5% per al 2015, fixant-se en 648,60 euros mensuals Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, (BOE del 27.12.14).

Comparativa respecte a 2014:

Salari minim interprofessional

En el SMI es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui minorar la quantia integra d’aquest.

Tingueu també en compte que els treballadors eventuals i temporers dels quals els serveis a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies percebran, conjuntament amb el SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues pagues extres corresponents al salari de 30 dies en cadascuna d’elles, sense que en cap cas la quantia del SMI pugui ser inferior a 30,72 euros per jornada (enfront dels 30,57 euros de 2014).

El salari mínim dels empleats de la llar amb relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que treballin per hores en règim extern, serà de 5,08 euros per hora efectivament treballada (artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre).

Aquest Real Decret va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015 i els seus efectes seran pel període comprès entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2015.

[quoteac] Contacta’ns sense compromís i et respondrem qualsevol dubte o consulta laboral [/quoteac]