El DOGC nº 6236 de data 19 d’octubre de 2012 ha fet públiques unes noves tarifes de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics.

Aquesta vegada els imports són arrodonits, i la mesura es deu haver portat a terme perquè l’escala amb l’IVA inclòs no era del tot elegant un cop sabut que respecte les tarifes s’hi havia de repercutir l’IVA, un impost que acabava costejant l’establiment turístic, i no el “turista”.

La reforma s’ha fet per la via del Decret Llei 3/2012 de reordenació urgent de determinades garanties financeres del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya i de modificacions tributàries.

Les noves tarifes, respecte les quals caldrà repercutir l’IVA es corresponen als següents imports: