En data 16 de novembre de 2010 s’ha publicat al BOE el Reial Decret 1363/2010 per el qual es regulen els supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

A partir de l’1 de gener de 2011, les següents entitats estaran obligades a rebre per mitjans telemàtics les comunicacions tributàries (excepte certs casos que requeriran immediatesa o quan es doni la compareixença a les oficines de l’entitat abans de rebre la notificació electrònica):

SOCIETATS ANÒNIMES (lletra A).

SOCIETATS LIMITADES (lletra B).

ENTITATS el CIF de les quals comença per la lletra N, U, V i W.

• Empreses o empresaris inscrits al registre de devolució mensual, al registre de grans empreses, que consolidin fiscalment o que apliquin el règim de grups d’entitats a l’IVA.

En un anterior article del blog (tens un email) informàvem que aquesta normativa s’estava preparant per un aterratge forçós via ordre ministerial (decisió en mans d’un sol ministre). Sembla que al final s’ho han repensat i que degut a qüestions que poden afectar certes garanties del contribuent, entre d’altres motius, s’ha optat per una aprovació amb més quòrum, i per tant amb la intervenció de més ministres (responsabilitat de molts…).

Entenem, excepte que hi hagi algun ajornament en l’aplicació d’última hora (que darrerament estan força de moda), que en breu les societats afectades rebran les seves últimes comunicacions en paper per correu certificat de l’agència tributària advertint-los de la obligació d’accedir a les comunicacions per via telemàtica.

Una idea per les empreses receptores de la carta… custodieu-la i conserveu-la amb afecte, conscient que potser no ho heu fet amb les anteriors. D’aquí uns anys tindran un valor sentimental (ara inimaginable) per les noves generacions 2.0 i la podreu vendre a l’ebay a un preu més que interessant, això sí, pagant els impostos que corresponguin.

A grans trets, el procediment de recepció de comunicacions per als afectats serà el següent:

“L’agència tributària emetrà una notificació que penjarà a la direcció electrònica habilitada de l’empresa; llavors aquesta haurà d’accedir a la seva bústia electrònica dia sí dia també perquè en cas de no fer-ho, passats deu dies des de la seva emissió s’entendrà rebutjada de forma automàtica.

Tot i que potser és aviat per saber les moltes implicacions que aquest nou sistema provocarà, està clar que aquesta norma marca sense cap mena de dubte un abans i un després en les comunicacions tributàries.

Més informació | Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Oscar Masó