canvis llei autonoms 2016

En aquests darrers temps hi ha hagut algunes modificacions fiscals que afecten a un ampli sector d’autònoms i societats del nostre país.  Aquí us detallem les més significatives:

Modificació del sistema de mòduls: Essent el principal motiu la lluita contra el frau fiscal, la reforma dels mòduls s’ha endurit de forma que menys empreses s’hi puguin acollir.

  • Límit d’ingressos a 250.000 euros: Els límits han canviat; en comptes de tenir el màxim d’ingressos en 450.000 euros, ara el límit es troba en 250.000 euros. Per més detalls podeu veure la nostra circular.
  • Facturació a empreses i professionals: Aquells autònoms que emetin factures a empresaris o professionals per import superior a 125.000 euros, també quedaran exclosos del sistema de mòduls.
  • Alguns sectors concrets exclosos: Autònoms del sector de la fusta, pintura, constructors, etc… queden fora del sistema de mòduls. Si vols saber quins més queden fora, llegeix la nostra circular.

Minoració de les despeses deduïbles:

  • Essent com a màxim de l’1% de les quantitats destinades a atenció a clients i proveïdors: Qui sobrepassi les despeses indicades per sobre de l’1% de la xifra de negocis, tindran un sobrecost fiscal , doncs en la mesura que se superi aquest percentatge, ja no seran despeses fiscalment deduïbles.

També hi ha modificacions en la fiscalitat d’aquells autònoms que administren o treballen a societats mercantils:

  • La retenció genèrica per les tasques d’administrador i conseller passa, minorant-se, d’un 37% a un 35%.
  • Cobrament de nòmina de socis treballadors: La normativa ara informa que els socis que porten a terme tasques professionals per a societats alhora amb activitat professional i que estiguin donats d’alta d’autònoms, entre altres supòsits, que tenen la obligació de declarar els rendiments que obtinguin com a rendiments d’activitat econòmica a la renda, quan abans ho eren del treball. Pel què fa a la obligació de facturar amb IVA en aquests casos, cal estar a la configuració de la societat (organització i mitjans).

Millores en la desgravació de despeses per aquells autònoms que treballen a casa:

  • Desgravació de despeses de subministraments (aigua, gas, llum, wifi, etc…) dels autònoms que treballin a casa: Aquest és sempre un terreny delicat, però una sentència del Tribunal Central ha obert les portes a la desgravació parcial d’aquestes despeses. Aquells professionals que treballin a casa, tot i que no és fàcil distingir i justificar l’ús d’aigua, telèfon i electricitat en l’àmbit personal o professional, podran desgravar a la renda part d’aquestes despeses. La dificultat, òbviament, serà establir un criteri que l’administració accepti sense contemplacions.

[quoteac]Per a més informació, dubtes o consultes contacteu sense compromís el nostre departament fiscal[/quoteac]

 

*Font imatge: Flickr – 401(K) 2012