Recentment hem llegit algunes notícies relacionades amb la legislació que regula el pagament d’impostos en els casos de venda a través de plataformes com eBay, Wallapop, Vibbo, MilAnuncios o Amazon. Segons les darreres informacions, la hisenda autonòmica té dret a recaptar un 5% (a Catalunya) dels imports d’aquestes transaccions i s’haurien d’indicar fent servir el model 600.

El cert és que segons la normativa, l’impost exigible ho és sobre el valor real del producte, per tant si s’ha comprat una ganga, el comprador hauria de pagar un 5% sobre el valor real del bé adquirit, i no sobre el què realment ha pagat.

L’impost és exigible al comprador, i l’administració disposa d’un termini de quatre anys per detectar o revisar les operacions.

Arrel de les novetats, hi ha hagut les primeres respostes per part de les plataformes. En el cas de Wallapop han comunicat que es negaran a facilitar les dades dels seus usuaris a Hisenda, ja que creuen que la legislació relacionada amb aquests impostos és arcaica i cal actualitzar-la als nous temps i els “nous models de consum col·laboratiu”. Efectivament, el tribut sobre les vendes físiques de productes de segona mà és vigent des de l’any 1993 i s’aplica a totes les transaccions entre particulars, independentment del mitjà o plataforma utilitzat en la compra venda.

El cert és que les negatives a donar dades a hisenda per part de les plataformes, tot i ser una posició que inicialment pot tranquil·litzar als usuaris i que a més han de manifestar en pro del seu negoci, pot topar amb resolucions judicials que ho exigeixin. És lògic que ells s’hi oposin inicialment, però això en cap cas garantirà el seu èxit.

Internet i les noves tecnologies de la informació han posat nous reptes en el camp de la recaptació d’operacions que en cap cas es pensava que podrien ser tan nombroses. Mentrestant, hem de tenir clar que tenim dues possibilitats, pagar i descansar, o no fer-ho i assumir els riscos que pertoquin.