El Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del covinya-19, implanta les mesures d’acció per gestionar la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.

 

Veure el document PDF: Prestació extraordinària per cessament temporal d’activitat per a autònoms