Tenim tot el que necessites per a convertir la teva idea en un projecte emprenedor d’èxit

A l’Assessoria Codina emprenem cada dia i coneixem molt bé l’experiència de treballar per a fer realitat un projecte empresarial des de l’inici. Amb la nostra oferta de serveis integral donem resposta a les vostres necessitats, des de la definició i la posada en marxa fins a la garantia d’un creixement sostenible gràcies a una bona gestió de les obligacions fiscals, laborals, comptables, legals i estratègiques.

Has de preparar un Pla d'Empresa?

Per passar d’una idea de negoci a la realitat d’un projecte empresarial d’èxit, hi ha molta feina a fer. Per tal de desenvolupar una idea negoci les decisions estratègiques a prendre són crítiques: dimensionament, oportunitat, posicionament, experiència de client, estratègia competitiva, pla de llançament…

 • Estudis de mercat: us ajudem a analitzar el mercat i el context per entendre la demanda i la situació competitiva del sector on voleu entrar
 • Estudis de viabilitat: estudiem les variables clau per entendre si el vostre projecte és viable i en quines condicions
 • Pla d’empresa: us podem ajudar a definir la planificació estratègica per a poder emprendre la vostra idea, captar socis, identificar ajudes o obtenir finançament.

Més informació sobre el serveis de desenvolupament de negoci d’ElGiroscopi

Tens dubtes sobre com definir la teva estratègia de negoci? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Has de crear la teva marca?

El nom i la imatge de la teva empresa, producte o servei ha de transmetre bé el concepte, el posicionament i els punts diferencials. Us ajudem a crear marques amb els nostres serveis de:

 • Naming: busquem el nom perfecte per al vostre projecte
 • Branding: us ajudem a definir i estructurar el concepte de comunicació
 • Registre: fem els tràmits necessaris per registrar les vostres marques i dominis

Més informació sobre el serveis de branding i naming d’ElGiroscopi

Tens dubtes sobre com estructurar la teva marca? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Quins passos has de seguir per crear la teva empresa?

Valorem i gestionem les operacions i documentació necessàries per a cada cas i cada client, des del primer moment amb l’assessorament a l’hora de constituir noves empreses.

 • Informació i gestió de tots els tràmits necessaris per iniciar una activitat empresarial
 • Assessorament en la planificació d’estructures empresarials, d’àmbit nacional o internacional
 • Constitució de noves empreses: societats mercantils (anònimes, limitades…), societats civils, fundacions, cooperatives, associacions…
 • Redacció d’estatuts socials, definició de càrrecs i poders.
 • Domiciliació de societats
 • Inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat.
 • Negociació i redacció de contractes mercantils i bancaris: immobles, permutes, hipoteques, préstecs, leasings, avals, contractes d’agència comercial, de distribució, d’obra…

Més informació sobre el serveis jurídics i mercantils per a constituir la teva empresa

Tens dubtes sobre la constitució de la teva empresa? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Com captar els teus primers clients?

Per assegurar l’èxit del teu negoci cal transmetre bé la teva proposta de valor amb un concepte de comunicació potent i una bona estratègia per a difondre’l L’objectiu és comunicar les necessitats que resols i com ho fas de manera diferencial, per tal d’aconseguir reconeixement, vendes, visites, clients…

 • Estratègia de comunicació: t’ajudem a definir a qui i com has de fer arribar els teus missatges
 • Estratègies en xarxes socials: és essencial partir d’una visió estratègica i un pla d’acció coherent que defineixi els canals i les accions a emprendre
 • Plans de Marketing: treballem com el vostre propi departament de marketing, planificant d’estratègies, accions i campanyes per a tota mena de negocis

Més informació sobre el serveis de marketing i comunicació d’ElGiroscopi

Més informació sobre el serveis d’estratègia i gestió de xarxes socials d’ElGiroscopi

Tens dubtes sobre com captar clients? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Quins impostos has de pagar, com i quan?

Supervisem i planifiquem per als nostres clients el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i evaluem quines són les millor solucions per a cada cas i cada moment, per tal de reduïr les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

 • Us ajudem a planificar i elaborar la vostra política fiscal
 • Us acompanyem  i representem davant l’Agència Tributària i altres òrgans de l’Administració
 • Gestionem els vostres impostos, elaborant i presentant tot tipus de decalaracions
 • Responem a totes les vostres consultes en matèria fiscal

Més informació sobre els nostres serveis d’Assessoria Fiscal

Tens dubtes sobre les normatives fiscals i com t’afecten? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Què has de tenir en compte en contractar els teus primers treballadors?

Analitzem les necessitats de la vostra organització amb una visió integral i un ampli coneixement de la realitat empresarial i de la diversitat de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa. El nostre equip professional ofereix solucions globals i personalitzades, sempre amb l’empatia, autoexigència i rigor que requereix la gestió de persones.

 • Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions des de l’inici fins al final de cada relació laboral
 • Resolem totes les vostres consultes en matèria de legislació laboral, gestions, tràmits i procediments
 • Assessorem als nostres clients, els acompanyem i representem en els procediments davant les administractions i jutjats

Més informació sobre els nostres serveis d’Assessoria Laboral

Una gestió professional i eficient per a que puguis ocupar-te del teu negoci sense preocupacions. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Com has de portar la comptabilitat diària?

Us ajudem a formalitzar i analitzar la comptabilitat del vostre negoci per tal de conèixer l’estat de l’empresa i prendre les decisions més adeqüades a cada moment. El nostre departament comptable parteix d’una àmplia experiència en diversos sectors econòmics, fet que ha fet possible l’especialització per tal de poder assessorar-vos amb un coneixement més profund de les característiques particulars de cada negoci.

 • Planifiquem, gestionem i supervisem la comptabilitat de la vostra nova empresa
 • Us podem assessorar de manera contínua durant l’exercici econòmi i resoldre dubtes o consultes puntuals en qualsevol moment, recomanant-vos sempre les solucions més adeqüades a la vostra situació.
 • Us ajudem a preparar, controlar i supervisar els vostres comptes per tal d’elaborar els estats financers, informes econòmics i llibres comptables obligatoris
 • Si vols externalitzar totes les tasques relatives al seguiment i registre de cada moviment i saldo, oferim també un servei de comptabilitat integral detallada, amb preus especials per a nous emprenedors

Més informació sobre els nostres serveis d’Assessoria Comptable

Una gestió professional i eficient per a que puguis ocupar-te del teu negoci sense preocupacions. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Participa a la Mostra d’Emprenedors de Girona i dóna a conèixer el teu projecte