L’Audiència Provincial de Barcelona ha permès que se li tornin les arres a qui volia comprar un solar, que finalment no va adquirir, perquè es feia tributar la operació per IVA.

FETS:

En data 31/08/2016 se subscriu compravenda amb pacte d’arres referides a un solar de Mataró.

Les arres satisfetes ascendien a14.200€.
Part venedora: una societat.

Part compradora: particular.

Preu de compra: 142.000€.

Hi ha clàusula específica que informa que les despeses i impostos aniran a càrrec del comprador, excepte IIVTNU.

Data límit operació de compra: 30/11/2016

El dia de la operació i davant notari, sorgeix el dubte sobre l’impost a aplicar a la venda, resultant (inicialment) que havia de ser IVA al tipus del 21% en comptes del 10% d’ITP.

Es donen uns dies per verificar la tributació de la operació.

Passats els dies, la compradora desisteix de la compra.

El venedor es queda les arres.

La compradora reclama les arres judicialment.

SENTÈNCIA:

L’Audiència Provincial resolt que cap de les parts va complir amb les seves obligacions per consumar el contracte en termini, per la qual cosa cap pot perdre les arres. La compradora va intentar complir, però no va insistir en l’atorgament; i la venedora es va absentar i no va aclarir qüestions tributàries. Com a conseqüència, es considera que la demandada (venedora) ha de retornar les arres, ja que la situació va ser causada per un imprevist no imputable exclusivament a cap de les parts.

Accés a la sentència