En data 14/11/2023 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret Llei 12/2023, de 10 de novembre, del Consell, de derogació de la Llei 7/2022, de 16 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible.

La derogació normativa que introdueix el present decret llei respon a l’extraordinària i urgent necessitat de derogar la llei de creació de l’Impost Valencià sobre Estades Turístiques (IVET) abans que entrés en vigor el pròxim 19 de desembre de 2023.

Accés a la norma