La Direcció General de Tributs ha resolt que en el següent supòsit:

El 12/06/2022 una persona va ser víctima d’una estafa bancària (phishing) per un import de 9.999,99 €. Va presentar denúncia davant la Guàrdia Civil el 13/06/2022 i reclamació al banc el 20/06/2023. Després de múltiples reclamacions sense èxit, el 05/02/2024 va presentar demanda contra l’entitat bancària per responsabilitat i incompliment legal i/o contractual.

Com que l’estafa va ocórrer el 2022, no es pot imputar la pèrdua a l’IRPF de 2023, sinó al període impositiu de 2022, tal com estableix l’article 14.1.c) de la Llei de l’Impost.

Accés a la consulta