1.- Objecte i condicions d’ús

El fet d’accedir a la nostra plana web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

La plana web de l’ASSESSORIA CODINA GABINET D’ASSESSORS I ADVOCATS, SL (d’ara en endavant ASSESSORIA CODINA), amb domicili a Girona, carrer dels Verns, núm. 3 de Girona inscrita al registre mercantil de Girona, volum 102, foli 207, full GI-1880 i CIF B- 17296708, té per objecte donar a conèixer els serveis que ofereix. També inclou la possibilitat de poder sol·licitar aquests serveis o oferir els propis mitjançant l’apartat “currículum”. I facilitar la consulta de forma directa i segura, als seus clients, de la documentació personal de cada usuari, formular preguntes legals, intercanviar dades i impresos, adquirir noticies de diferents sectors, i consultar les novetats legislatives, protegint l’accés amb un password personal.

L’adreça electrònica de la web o servei d’Internet es la següent http://www.codinacia.com (en endavant web).

L’objecte d’aquestes condicions generals d’ús de la web és regular l’accés i utilització de la web pels usuaris.

L’accés i utilització de la web es troben sotmesos a condicions particulars de cada servei i a tots els avisos i comunicacions a l’usuari per part d’ ASSESSORIA CODINA.

ASSESSORIA CODINA podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la web, les condicions generals o particulars dels seus serveis, instruccions o avisos.

L’accés a algun dels espais de la plana web estan subjectes a condicions particulars d’ús. En especial el servei d’àrea de clients, les condicions específiques del seu us consten a la plana de presentació del propi espai. La utilització d’aquests serveis equivaldrà a l’acceptació de les condicions particulars que li siguin aplicables.

El fet d’accedir a la nostra plana web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.