Al nostre costat els empresaris autònoms no estan mai sols

Som especialistes en acompanyar els autònoms en el dia a dia del seu negoci, oferint serveis d’assessorament integral que cobreixen totes les seves necessitats de gestió. Amb un tracte proper i personalitzat donem resposta a les vostres inquietuds, des de la posada en marxa fins a la garantia d’un creixement sostenible gràcies a una bona gestió de les obligacions fiscals, laborals, comptables, legals i estratègiques.

Donar-se d'alta com autònom

Per a la posada en marxa de la seva activitat professional, el treballador autònom ha de tenir en compte diverses obligacions laborals i fiscals, entre elles:

 • Donar-se d’alta en Règim d’Autònoms a la Seguretat Social
 • Donar-se d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (sel·leccionar l’epígraf més adequat)
 • Declaració censal d’inici d’activitat (models 036 i 037)
 • Pagament mensual de la quota d’autònoms (segons les bases de cotització)
 • En el cas que vulgui contractar treballadors, inscriure’s com a empresari i obtenir un codi de compte de cotització
 • Comunicar l’obertura d’un centre de treball a la Direcció Provincial de Ministeri de Treball
 • Disposar d’un Llibre de Visites, a disposició de la Inspecció de Treball

Més informació sobre els serveis d’Assessorament Laboral

Més informació sobre els serveis d’Assessorament Fiscal

 

Vols saber si el règim d’autònoms és el més adequat per al teu projecte? Tens dubtes? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Impostos: obligacions fiscals dels autònoms

Les obligacions formals per als autònoms inclouen:

 • Declaració trimestral de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) (model 130 o 131)
 • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303)
 • Declaracions trimestrals de retencions i ingressos a compte (model 111, model 115,…)
 • Resums anuals de retencions i ingressos a compte (models 180, 190) i de l’IVA (models 390)
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347)
 • Declaració anual de l’IRPF (model D-100)

Supervisem i planifiquem per a vosaltres el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i evaluem quines són les millor solucions per a cada cas i cada moment, per tal de reduïr les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

 • Us ajudem a planificar i elaborar la vostra política fiscal
 • Us acompanyem  i representem davant l’Agència Tributària i altres òrgans de l’Administració
 • Gestionem els vostres impostos, elaborant i presentant tot tipus de decalaracions
 • Responem a totes les vostres consultes en matèria fiscal

Més informació sobre els nostres serveis d’Assessoria Fiscal

Tens dubtes sobre les normatives fiscals i com afecten als autònoms? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Comptabilitat diària per a autònoms

Us ajudem a formalitzar i analitzar la comptabilitat per tal de conèixer la vostra situació i prendre les decisions més adeqüades a cada moment. El nostre departament comptable parteix d’una àmplia experiència en diversos sectors econòmics, fet que ha fet possible l’especialització per tal de poder assessorar-vos amb un coneixement més profund de les característiques particulars de cada negoci.

 • Planifiquem, gestionem i supervisem la comptabilitat de la vostra nova empresa
 • Us podem assessorar de manera contínua durant l’exercici econòmi i resoldre dubtes o consultes puntuals en qualsevol moment, recomanant-vos sempre les solucions més adeqüades a la vostra situació.
 • Us ajudem a preparar, controlar i supervisar els vostres comptes per tal d’elaborar els estats financers, informes econòmics i llibres comptables obligatoris
 • Si vols externalitzar totes les tasques relatives al seguiment i registre de cada moviment i saldo, oferim també un servei de comptabilitat integral detallada, amb preus especials per a autònoms

Més informació sobre els nostres serveis d’Assessoria Comptable

Una gestió professional i eficient per a que puguis ocupar-te del teu negoci sense preocupacions. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Contractar treballadors

Analitzem les vostres necessitats amb una visió integral i un ampli coneixement de la realitat empresarial i de la diversitat de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa. El nostre equip professional ofereix solucions globals i personalitzades, sempre amb l’empatia, autoexigència i rigor que requereix la gestió de persones.

 • Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions des de l’inici fins al final de cada relació laboral
 • Resolem totes les vostres consultes en matèria de legislació laboral, gestions, tràmits i procediments
 • Assessorem als nostres clients, els acompanyem i representem en els procediments davant les administractions i jutjats

Més informació sobre els nostres serveis d’Assessoria Laboral

Una gestió professional i eficient per a que puguis ocupar-te del teu negoci sense preocupacions. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Branding: creació de marques

El nom i la imatge de la teva empresa, producte o servei ha de transmetre bé el concepte, el posicionament i els punts diferencials. Us ajudem a crear marques amb els nostres serveis de:

 • Naming: busquem el nom perfecte per al vostre projecte
 • Branding: us ajudem a definir i estructurar el concepte de comunicació
 • Registre: fem els tràmits necessaris per registrar les vostres marques i dominis

Més informació sobre el serveis de branding i naming d’ElGiroscopi

Tens dubtes sobre com estructurar la teva marca? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Marketing i comunicació

Per assegurar l’èxit del teu negoci cal transmetre bé la teva proposta de valor amb un concepte de comunicació potent i una bona estratègia per a difondre’l L’objectiu és comunicar les necessitats que resols i com ho fas de manera diferencial, per tal d’aconseguir reconeixement, vendes, visites, clients…

 • Estratègia de comunicació: t’ajudem a definir a qui i com has de fer arribar els teus missatges
 • Estratègies en xarxes socials: és essencial partir d’una visió estratègica i un pla d’acció coherent que defineixi els canals i les accions a emprendre
 • Plans de Marketing: treballem com el vostre propi departament de marketing, planificant d’estratègies, accions i campanyes per a tota mena de negocis

Més informació sobre el serveis de marketing i comunicació d’ElGiroscopi

Més informació sobre el serveis d’estratègia i gestió de xarxes socials d’ElGiroscopi

Tens dubtes sobre com captar clients? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost