Us ajudem a gestionar les relacions laborals realitzant les gestions necessàries per a complir amb les disposicions legals vigents

Analitzem les necessitats de la vostra organització amb una visió integral i un ampli coneixement de la realitat empresarial i de la diversitat de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa. El nostre equip professional ofereix solucions globals i personalitzades, sempre amb l’empatia, autoexigència i rigor que requereix la gestió de persones.

Gestió de les relacions laborals per a empreses

Gestionem tots els procediments relatius a la relació de l’empresa amb els seus treballadors i l’administració pública, d’acord amb el marc legal vigent i tenint en compte la constant evolució de la legislació i les obligacions formals en matèria laboral. Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions des de l’inici fins al final de cada relació laboral:

 • Nous centres de treball: inscripció empresa en el Sistema de la Seguretat Social i sol·licitud d’obertura
 • Confecció de contractes de treball així com les seves pròrrogues i la seva tramitació pel Sistema Contrat@.
 • Gestió de nòmines: confecció dels rebuts de salari així com els de les pagues extraordinàries.
 • Gestions periòdiques: formalització de les liquidacions (TC/1 i TC/2) i la seva tramitació mitjançant el Sistema Red… (properament Creta)
 • Gestió de prestacions: maternitat/parternitat, incapacitat temporal (malalties i accidents de treball), etc.
 • Comunicacions d’altes, baixes i variacions a la Seguretat Social.
 • Canvis en el Conveni, endarreriments, tractament d’Incapacitats Temporals i Accidents de Treball, mitjançant els Sistemes Red, Delta i Cat365 respectivament.
 • Gestió de les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.
 • Confecció i presentació sol·licituds de prestacions d’Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent, Jubilació, Viduïtat, etc.
 • Confecció i presentació sol·licituds d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Empleats de la Llar, artiestes, etc.

Una gestió professional i eficient per a que puguis ocupar-te del teu negoci sense preocupacions. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost 

Ets autònom? Tenim serveis a mida de les teves necessitats

Serveis de dret laboral

 • Assessorem als nostres clients, els representem en els procediments davant les administractions i jutjats:
 • Representació de l’empresa davant la Inspecció de Treball així com el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC) i Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).
 • Assessorament i redacció d’escrits en matèria de faltes i sancions, excedències, suspencions i modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Assessorament i confecció documentació en matèria d’extinció de contractes per causes objectives o disciplinàries.
 • Assessorament, confecció, presentació i seguiment Expedients Regulació d’Ocupació (ERO).

 Tenim una àmplia experiència amb organitzacions de tot tipus i sectors. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost 

Consultoria laboral

Resolem totes les vostres consultes en matèria de legislació laboral, gestions, tràmits i procediments:

 • Tramitació documentació relativa a relacions sindicals
 • Assessorament i adaptació a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscs laborals.
 • Assessorament en temes relatius a acomiadaments, negociacions col·lectives i reestructuració empresarial.
 • Assessorament i gestió per a l’obertura de centres de treball.
 • Assessorament i càlcul de pensions per a invalidesa, jubilació i viduïtat.
 • Tramitació autoritzacions de residència i treball per a persones estrangeres.
 • Qualsevol tipus de consulta, personal, telefònica, o per escrit relativa a relacions laborals.

Necessites planificar les teves relacions laborals? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost 

Accedeix a la teva informació 24h a través del nostre servei Codin@line