Us ajudem a complir amb les obligacions de la normativa vigent amb els millors avantatges fiscals

Supervisem i planifiquem per als nostres clients el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i evaluem quines són les millors solucions per a cada cas i cada moment, per tal de reduïr les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

Resolem les vostres consultes

Som assessors especialitzats en temes fiscals i tributaris i podem respondre a les vostres consultes sobre les normatives fiscals, tot tipus d’impostos estatals, autonòmics i locals, directes o indirectes, obligacions, exempcions, deduccions i bonificacions. Tenim especialistes en cada àrea i en formació constant per adaptar-nos a la normativa fiscal que canvia contínuament. Per això podem resoldre qualsevol qüestió tributària i mantenir-vos sempre assessorats i actualitzats sobre el seu impacte al vostre negoci o situació financera.

Tens dubtes sobre les normatives fiscals i com t’afecten? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Planificació fiscal per a empreses

Ajudem als nostres clients a planificar la política fiscal més òptima i definir la confecció i presentació de les declaracions periòdiques exigibles. Ens adaptem a les obligacions i necessitats pròpies de cada tipus de societat, PIMES; empreses familiars o entitats sense ànim de lucre.

En coordinació amb les àrees de comptabilitat o laboral preparem el tancament fiscal i de l’exercici amb la gestió i presentació de:

 • Impost de Societats
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Retencions a treballadors i professionals a compte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Declaracions censals d’inici, variació o cessament de les activitats. Sol·licitud de NIF.
 • Altres impostos: aduanes, tributs locals, etc.

Consulta el calendari d’obligacions fiscals (Agència Tributària)

Consulta informació en detall sobre les obligacions fiscals de les empreses (Agència Tributària)

Necessites planificar la teva política fiscal? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Ets autònom? Tenim serveis a mida de les teves necessitats

Relacions amb les administracions

Assessorem i representem els nostres clients davant l’Agència Tributària i altres òrgans:

 • Gestionem i actualitzem el servei de notificacions electròniques per rebre les comunicacions de l’administració
 • Preparem i defensem recursos i reclamacions (via administrativa i contenciosa-administrativa)
 • Assistència davant òrgans tributaris en les actuacions necessàries

Tens dubtes sobre les gestions amb els òrgans tributaris? Contacta’ns sense compromís per saber com et podem ajudar

Gestió d'impostos

Estudiem de manera global la vostra situació per identificar la fórmula més beneficiosa per a vosaltres dins del marc de la legislació fiscal vigent.

Elaborem i presentem tot tipus de decalaracions:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)
 • Planificació de fiscalitat internacional (tributacions no residents, doble imposició…)

Vols acompanyament per gestionar de manera més eficient els teus impostos? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Sabies que tot i no ser resident si tens béns o rendes al país tens la obligació de fer la declaració de renda de no residents? Consulta’ns sense compromís

Accedeix a la teva informació 24h a través del nostre servei Codin@line