Us ajudem a formalitzar i analitzar la comptabilitat del vostre negoci per tal de conèixer l’estat de l’empresa i prendre les decisions més adeqüades a cada moment.

El nostre departament comptable parteix d’una àmplia experiència en diferents tipus d’empreses i diversos sectors econòmics, fet que ha fet possible l’especialització per tal de poder assessorar-vos amb un coneixement més profund de les característiques particulars de cada negoci.

Assessorament periòdic i puntual

Planifiquem, gestionem i supervisem la comptabilitat d’empreses, professionals independents i altres tipus d’organitzacions, associacions o fundacions. Us podem assessorar de manera contínua durant l’exercici econòmi i resoldre dubtes o consultes puntuals en qualsevol moment, recomanant-vos sempre les solucions més adeqüades a la vostra situació.

Per als clients que volen externalitzar totes les tasques realtives al seguiment i registre de cada movimen i saldo, oferim també un servei de comptabilitat integral. Més informació

Necessites planificar la teva comptabilitat? Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Ets autònom? Tenim serveis a mida de les teves necessitats

Gestió i formalització de la informació comptable

Us ajudem a preparar, controlar i supervisar els vostres comptes per tal d’elaborar els estats financers, informes econòmics i llibres comptables obligatoris:

 • Elaboració de balanços i comptes de resultats
 • Tancaments anuals
 • Previsions de tesoreria i càlculs d’amortitzacions
 • Manteniment i registre dels llibres oficials (llibre diari, llibre major, llibre de registre d’IVA…)
 • Redacció de memòries
 • Presentació de declaracions comptables i tramitació al registre mercantil
 • Estudis i informes econòmics i financers periòdics
 • Impost de societats

Una gestió professional i eficient per a que puguis ocupar-te del teu negoci sense preocupacions. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost 

Informes i anàlisi

Realitzem informes i anàlisis per evaluar la situació de l’empresa i les seves obligacions:

 • Plans de viabilitat
 • Informes econòmics en procediments judicials
 • Consolidació fiscal
 • Consolidació mercantil
 • Operacions vinculades, obligacions de documentació

T’oferim més de 30 anys d’experiència perquè el nostre assessorament el més adequat per al teu negoci. Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost 

Accedeix a la teva informació 24h a través del nostre servei Codin@line